Disclaimer

Deze website http://webshop.vrbfriesland.nl/Websolutions/ is eigendom van VRB Friesland B.V. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VRB Friesland B.V.

Aan deze website heeft VRB Friesland B.V. veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan VRB Friesland B.V., als eigenaar van de website http://webshop.vrbfriesland.nl/Websolutions/, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

VRB Friesland B.V. behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

© VRB Friesland B.V.

COOKIES

Een cookie, wat is dat precies? 
Een cookie is een eenvoudig bestandje dat wordt meegestuurd met sommige pagina’s van onze website. De browser slaat zo’n cookie op: het komt dus op de harde schrijf van je computer te staan.

Waarom gebuikt VRB Friesland B.V. cookies? 
De website van VRB Friesland B.V. maakt om verschillende redenen gebruik van cookies: 
- om instellingen te onthouden: je hoeft daardoor niet elke keer je taal/landkeuze aan te geven of bepaalde gegevens steeds opnieuw in te typen. 

Hoe meld je je af voor cookies? 
Afmelden is heel simpel: geef dit aan op de homepage via de instellingen van je browser, meestal kan dat onder 'Help' in de toolbar. Je kunt de cookies ook altijd weer accepteren.